Dirección
C/Àngels, 2
08758 Cervelló (Barcelona)

Teléfono
+34 936 852 500

E-mail
plusdur@plusdur.com

+34 936 852 500 plusdur@plusdur.es
Cold-forming
Cold-forming

El procés de Cold Forming

La conformació en fred és un procés de deformació metàl·lica en el qual el filferro tallat a una longitud determinada és deformat a temperatura ambient mitjançant la seva inserció en matrius d’acer o metall dur disposades en 2 o més estacions consecutivament.

Llegir més

Aquest procés es duu a terme aplicant pressions molt elevades que deformen el material més enllà del seu límit elàstic però sense arribar al seu punt de trencament. D’aquesta manera es poden aconseguir peces d’alta complexitat gairebé sense pèrdua de material i a una velocitat molt elevada, produint sèries llargues de peces idèntiques amb uns costos molt reduïts.

Disposats a totes les estacions, cobreixen un rang d’operacions que abasta la totalitat del procés de conformació en fred. Des de tallar, extrusionar, calibrar, recalcar o fins i tot expulsar la peça, hi ha un tipus de punxó per a cada operació, amb una geometria, material i recobriment específic millor adaptat al que es vol aconseguir.

En el procés de Cold Forming hi ha una infinitat de factors que incideixen directament en el disseny de l’eina, el material a partir del qual generar el punxó i el recobriment a aplicar, pel que a més del propi saber fer del conformador, sempre és desitjable poder comptar amb l’assistència d’un proveïdor de punxons amb gran experiència en el sector com PLUSDUR que permeti triar l’opció amb un millor rendiment i cost efectiu per a cada situació.

Les toleràncies han d’estar en línia amb el producte a aconseguir, podent arribar fins als +/- 0.005. El material a utilitzar podrà ser de metall dur o acer, podent utilitzar totes les qualitats de metall dur i tots els tipus d’acer – especials, ràpids, pulvometal·lúrgics, etc- per aprofitar les qualitats més adaptades al procés al qual van destinades i que tinguin una millor funcionalitat.

Juntament amb el material i la forma, són de vital importància els acabats superficials -en PLUSDUR en el rang de Ra0.5- que influiran decisivament en la vida útil de l’eina.

Posteriorment es poden millorar les qualitats de l’eina mitjançant l’aplicació d’un recobriment, en les seves diferents modalitats. Cada recobriment -TiN, TiAlN, AlCrN, DLC, entre d’altres- aportarà unes qualitats específiques supletoris a l’eina. PLUSDUR treballa amb les millors empreses del mercat d’aplicació de recobriments per oferir als seus clients les millors opcions per augmentar la prestacions de les seves eines.

PUNXÓ DE TALL

Tall de material per esquinçament/cisallament on és important mantenir la integritat dels cants que generen el procés de tall, així com dotar de la màxima duresa al punxó per prevenir desgasts prematurs.

_ Materials: CCW 12% Co Gra fi 1.3 μm / 10% Co Microgra 0.7 μm
_ Recobriments: TIN / TIALN / AlCrN / Diamant nano- cristal·lí

PUNXÓ D’EXTRUSIÓ

Procés d’extrusió inversa o embotició on l’objectiu és minimitzar el coeficient de fricció i millorar la fluència del material. D’aquesta manera es redueixen els esforços per torsió.

_ Materials: Steel ASP 30/60 CW 12% Co Gra fi 1.3 μm
_ Recobriments: TIN / TIALN / AlCrN / DLC

PUNXONS I EXPULSORS NORMALITZATS

Aquest tipus d’eines no estan sotmeses a grans esforços i la seva complexitat geomètrica és estàndard.

_ Materials: CW 12% Co Gra fi 1.3 μm / 10% Co Microgra 0.7 μm 2. Acer 2379 / 3343 / ASP 30 / ASP60
_ Recobriments: TIN

PUNXÓ DE CALIBRAT

La integritat geomètrica d’aquests punxons és la seva principal exigència. Les característiques principals han de ser la seva duresa i mínim coeficient de fricció.

_ Materials: CW 12% Co Gra Fi 1.3 μm / 10% Co Microgra 0.7 μm
_ Recobriments: TIN / TIALN / AlCrN / Diamant nano- cristal·lí

PUNXÓ DE RECALCAT

Les sol·licitacions a tracció fan imprescindible dotar les màximes especificacions del punxó enfront d’aquests esforços, la tenacitat com a principal característica ha de compaginar amb una reducció dels coeficients de fricció.

_ Materials: Steel ASP 30 / 60 / CPM REX 76 / CPM 9 V CW CW12% Co Gra fi 1.3 μm
_ Recobriments: TIN / TIALN / AlCrN / DLC

ÀMPLIA GAMMA DE MATERIAL
EN STOCK PER A LLIURAMENTS EN
TERMINIS MOLT CURTS.

ALTRES PRODUCTES

PUNXONS DE TALL FI

Stock propi de barres de metall dur.
+ INFO

cold-forming

PUNXONS DE SINTERITZACIÓ

Plusdur fabrica punxons d’una alta qualitat, amb formes complexes i toleràncies molt ajustades, amb uns costos molt raonables.
+ INFO

metrologia

PUNXONS DE METROLOGIA

Realitzem calibres personalitzats i amb toleràncies en el rang 0,001 mm.
+ INFO