Dirección
C/Àngels, 2
08758 Cervelló (Barcelona)

Teléfono
+34 936 852 500

E-mail
plusdur@plusdur.com

+34 936 852 500 plusdur@plusdur.es
Metrologia
Metrologia

Metrologia

La metrologia és una part important dels processos productius, ja que la seva tasca principal és la de reduir la incertesa en les cotes mitjançant un camp de toleràncies i certificar que el procés realitzat fins al moment és el correcte en mesurar una cota de la peça en aquest estat.

Llegir més

Aspectes importants de la metrologia són la incertesa de la mesura i el calibrat de l’eina de mesurament. Hi ha una gran varietat de camps de metrologia i per a cada camp hi ha eines de mesurament que poden ser específiques. En l’industrial s’utilitzen, entre altres, els taps cilíndrics de “passa no passa”. Aquests taps es fan servir de manera intensiva en els processos industrials de producció per mesurar de manera ràpida i fiable diàmetres interns d’orificis.

El calibrat inicial, certificat per PLUSDUR i a la vegada, amb la possibilitat de certificació per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), prepara la galga amb un valor inicial la mesura del qual es manté inalterable durant la vida del calibre en estar fabricat en metall dur, per el que es redueix la incertesa del mesurament per desgast i la necessitat de calibrats posteriors.
Els calibres podran ser d’ús general, distribuïts en caixes amb un rang determinat o bé creats ad hoc per a un projecte concret, i les toleràncies estan sempre en el rang de 0.001mm.

DESCRIPCIÓ

Plusdur processa, sempre que sigui geomètricament possible, totes les superfícies sense erosionar, millorant d’aquesta manera la vida últil de les eines produïdes. A més, disposa de la maquinària, tecnologia i equips de mesurament més avançats per certificar les mesures i precisions exigides.

_ Materials: calibres de metall dur i acer.
_ Recobriments: ús de recobriments per a una major durabilitat.

Toleràncies en el rang de 0.001 mm.

ALTRES PRODUCTES

PUNXONS DE TALL FI

Stock propi de barres de metall dur.
+ INFO

cold-forming

PUNXONS COLD FORMING

Tot tipus de punxons i expulsors d’alta qualitat a un preu molt competitiu.
+ INFO

PUNXONS DE SINTERITZACIÓ

Plusdur fabrica punxons d’una alta qualitat, amb formes complexes i toleràncies molt ajustades, amb uns costos molt raonables.
+ INFO