Dirección
C/Àngels, 2
08758 Cervelló (Barcelona)

Teléfono
+34 936 852 500

E-mail
plusdur@plusdur.com

+34 936 852 500 plusdur@plusdur.es
Sintering
Sintering

Procés de Sinterització

La pulverimetal·lúrgia o sinterització és un procés productiu basat en la compactació i sinterització de les pólvores metàl·liques per produir peces d’alta qualitat amb formes complexes, toleràncies molt ajustades i d’una manera relativament barata.

Llegir més

Les peces són produïdes en dues fases. Primer es premsen les pólvores metàl·liques que són dipositades mitjançant la força de la gravetat en un motlle format pel utillatge i la premsa uneix físicament les partícules de les pólvores en tancar la cavitat amb el punxó i el nucli aplicant altes pressions unidireccionals que aconsegueixen que les pólvores adquireixin la forma de la cavitat formada pel utillatge. Un cop projectada, la peça premsada es transporta a un forn de sinterització on adquireix les característiques físiques necessàries.

L’utillatge utilitzat en aquest procés és especial a causa precisament al procés productiu, i és que tant els nuclis com les agulles han de lliscar amb el mínim joc possible pel punxó i aquest al seu torn en la matriu, per donar la forma final a la peça. La geometria de les eines ha de tenir contorns regulars, amb radis tangents i toleràncies de 0.001mm perquè les eines estiguin el més ajustades possibles. A més, a causa de les altes pressions i fricció del procés, els problemes d’adherència són el major obstacle a salvar a la vida útil de l’eina. Això s’aconsegueix d’una banda aplicant materials amb millors prestacions enfront del desgast, com pot ser, depenent de l’aplicació, el metall dur, i amb uns acabats superficials perfectes, amb un Ra inferior a 0.5.

NUCLIS

Elements sotmesos a desgast intens per fricció de material, requereixen d’uns acabats superficials de Ra 0.5 o inferior i han de combinar més una alta duresa amb una tenacitat adequada.

_ Materials: CW 12% Co Gra fi 1.3 μm / 10% Co Microgra 0.7 μm / CW 12% Co Gra fi 1.3 μm 10% Co Microgra 0.7 μm / 7,5% Co Microgra 0.7 μm / ASP23, CPM 9V / Vanadis 4 EXTRA
_ Recobriments: TIN

AGULLES

Peces molt esveltes amb necessitat de manteniment del perfil en tota la seva longitud i resistència al desgast per fricció. Els acabats superficials són vitals per evitar l’adherència de material, pel que han de ser de Ra 0.5 o inferior.

_ Materials: CW 12% Co Gra fi 1.3 μm 10% Co Microgra 0.7 μm 7,5% Co Microgra 0.7 μm CPM 9V, ASP23, ASP 20/60, M2, M35
_ Recobriments: TIN

ENTREGA DE PEÇA ACABADA
EN 48 – 72 HORES MITJANÇANT
SERVEI EXPRÉS.

ALTRES PRODUCTES

PUNXONS DE TALL FI

Stock propi de barres de metall dur.
+ INFO

cold-forming

PUNXONS COLD FORMING

Tot tipus de punxons i expulsors d’alta qualitat a un preu molt competitiu.
+ INFO

metrologia

PUNXONS DE METROLOGIA

Realitzem calibres personalitzats i amb toleràncies en el rang 0,001 mm.
+ INFO